PARMA 12

HIDRAULIČNA RADNA ZGLOBNA PLATFORMA MATILSA - PARMA 12...

 


PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA: MATILSA - ZARAGOZA, ŠPANJOLSKA (EU)

UVOZNIK: PASTELA d.o.o., Zagreb


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


• RADNA VISINA PLATFORME 12 m.
• VISINA PODA PLATFORME 10,26 m.
• DOZVOLJENA TEŽINA U KOŠARI 200 kg.
• BOČNI DOHVAT 4,75 m.
• UGAO ZAOKRETANJA PLATFORME 3600
• TRI ZGLOBA ZA PODIZANJE KOŠARE, KRAJNJI NOSI FUNKCIJU TELESKOPA (PRODUŽENI DOHVAT),
   KOJI OMOGUĆAVAJU OPERATERU DA DOPRE DO KRAJNJE NEPRISTUPAČNIH MJESTA PREDVIĐENIH ZA RAD
• UPRAVLJANJE MANUALNO
• TRANSPORTNE DIMENZIJE PLATFORME:
   Max. širina 1,505-1,18 m.; Max. visina 1,91 m.; Max. dužina 5,75 m.
• TEŽINA PLATFORME 1.200 kg ovisno o izvedbi
• BROJ OSOBA: MAX 2
• GUME: 175/70-R13" (2,5 BAR)
• POGON ELEKTRO MOTOR 220 V
• OPCIJA RAD PLATFORME NA BATERIJE

• CE CERTIFIKAT PO NORMAMA EUROPSKE UNIJE ZA HIDRAULIČNE PLATFORME

SISTEMI OSIGURANJA:

- Akustični sigurnosni sistem koji se aktivira pri neispravnom postavljanju stabilizatora
- Uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
- Prilagodljivi stabilizatori podlozi
- Košara od čeličnih profila sa ručnom rotacijom oko strele
- Fiksirana osovina na čijim krajevima su postavljeni stabilizatori
- Opcije: Opcija rada platforme na baterije, rotaciono svjetlo, signalna grupa za transport, brojni
  drugi dodatni uređaji koji se ugrađuju na hidrauličnu platformu MATILSA PARMA 15T

DODATNA OPREMA-PRIKLJUČNI UREĐAJI: Mogućnost postavljanja preko 20 raznovrsnih uređaja za
kupnju uz stroj MATILSA PARMA 12 (uz doplatu):

1. Utičnica u košari 220V                                         -       226,00 EUR
2. Rezervni kotač 175R14C 6PR                                -       274,00 EUR
3. Mjerač radnih sati                                                -       316,00 EUR
4. Zvučni signal pri silasku                                         -       298,00 EUR
5. Signalna grupa za transport                                   -       618,00 EUR
6. Prstenasta kuka za vuču                                       -       223,00 EUR
7. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na rudu platforme sa          
            baterijom i punjačem                                    -  11.099,00 EUR
8. Željezna košara 1,4 x 0,7 m                                      - 1.198,00 EUR
9. Limitator težine u košari                                         -   2.300,00 EUR
10. Dodatna ručna pumpa za prinudno spuštanje u košari -  1.802,00 EUR
11. Opcija rada platforme na baterije                            -   1.883,00 EUR
12. Indikator napunjenosti baterije sa isključenjem           -    342,00 EUR 
13. Rotaciono svjetlo                                                  -     495,00 EUR
14. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na kotače platforme
                                                                              -   4.893,00 EUR
15. Limitator približavanja visokonaposnkoj mreži               - 8.353,00 EUR
16. Košara sa zaštitom za ruke (0,94 x 0,63)m                -    771,00 EUR
17. Košara od poliestera (izolirana od strujnog udara)        - 2.396,00 EUR
18. Podmetači hidrauličnih stabilizatora                           -    347,00 EUR
19. Hidraulični stabilizatori                                             - 6.336,00 EUR
20. Proporcionalno hidraulično upravljanje                       - 2.088,00 EUR
21. Generator za ospkrbu energijom                              - 4.795,00 EUR

 


A. ROK I NAČIN PLAĆANJA:
PLAĆANJE JE AVANSNO PREMA SLIJEDEČIM INSTRUKCIJAMA:
INSTRUKCIJE PLAĆANJA:
Banka korisnika / Account No. - 57a: Zagrebačka banka d.d. - Žiro račun: 236000-1101406710
Devizni račun: 2100406985
Korisnik / Benificary Custumer -  59a:   IBAN: HR5123600001101406710
SWIFT: ZABAHR2X
“PASTELA” d.o.o. , OIB: 79590698621
10000 Zagreb, Donji prečac 13


B. ISPORUKA: Po uplati - 4-5 tjedana


C. PARITET: F-co  Zagreb.

 D. PREUZIMANJE i TEHNIČKA PRIMOPREDAJA:
• Preuzimanje stroja od strane ovlaštene - odgovorne osobe Kupca,
• Tehnička primopredaja od ovlaštenog rukovatelja-operatera Kupca,
• Obuka-edukacija OPERATERA-RUKOVATELJA za rukovanje i tekuće održavanje BESPLATNA,
  od strane instruktora PASTELA d.o.o..

E. GARANCIJA:
• 12 mjeseci za pravilno održavanje i rukovanje po uputstvu proizvođača MATILSA uz stroj,
  na hrvatskom jeziku - i u slučaju ispunjenja stavke dva - pod E. Garanacija .
• Kupac je dužan koristiti, kupiti-osigurati originalne pročistaće-filtere ulja i drugi potrošni
  materijal (direktno od PASTELA d.o.o.) i druge originalne dijelove.

F. CIJENA:

HIDRAULIČNA ZGLOBNA RADNA PLATFORMA
MATILSA PARMA 12,
NA PARITETU f-co Zagreb, NEOCARINJENO, SA TRANSPORTNO-ŠPEDITERSKIM I DRUGIM
ZAVISNIM TROŠKOVIMA, SPREMNO ZA ISPORUKU / RE-EXPORT BEZ URAČUNATOG POREZA PDV (23%):

Bez dodatnih elemenata za ugradnju:                                                                    Cijena:

UKUPNA CIJENA:  ..............................................................................       Eur. 25.601,00.-