PARMA 15

HIDRAULIČNA RADNA ZGLOBNA PLATFORMA MATILSA - PARMA 15

 


PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA: MATILSA - ZARAGOZA, ŠPANJOLSKA (EU)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


• RADNA VISINA PLATFORME 15 m.
• VISINA PODA PLATFORME 12,69 m.
• DOZVOLJENA TEŽINA U KOŠARI 200 kg.
• BOČNI DOHVAT 6,40 m.
• UGAO ZAOKRETANJA PLATFORME 3500
• TRI ZGLOBA ZA PODIZANJE KOŠARE, KRAJNJI NOSI FUNKCIJU TELESKOPA (PRODUŽENI DOHVAT), 
  KOJI OMOGUĆAVAJU OPERATERU DA DOPRE DO KRAJNJE NEPRISTUPAČNIH MJESTA PREDVIĐENIH ZA RAD
• UPRAVLJANJE MANUALNO
• TRANSPORTNE DIMENZIJE PLATFORME:
  Max. širina 1,925 m.; Max. visina 2,16 m.; Max. dužina 7,10 m.
• TEŽINA PLATFORME 1.935 - 2.200 kg ovisno o izvedbi
• BROJ OSOBA: MAX 2
• GUME: 195/75 R14" ili 205R14" (2,5 BAR)
• POGON ELEKTRO MOTOR 220 V
• OPCIJA RAD PLATFORME NA BATERIJE

• CE CERTIFIKAT PO NORMAMA EUROPSKE UNIJE ZA HIDRAULIČNE PLATFORME

SISTEMI OSIGURANJA:

- Akustični sigurnosni sistem koji se aktivira pri neispravnom postavljanju stabilizatora
- Uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
- Prilagodljivi stabilizatori podlozi
- Košara od čeličnih profila sa ručnom rotacijom oko strele
- Fiksirana osovina na čijim krajevima su postavljeni stabilizatori
- Opcije: Opcija rada platforme na baterije, rotaciono svjetlo, signalna grupa za transport, brojni
  drugi dodatni uređaji koji se ugrađuju na hidrauličnu platformu MATILSA PARMA 15T

DODATNA OPREMA-PRIKLJUČNI UREĐAJI: Mogućnost postavljanja preko 20 raznovrsnih uređaja za
kupnju uz stroj MATILSA PARMA 15 (uz doplatu):

1. Utičnica u košari 220V  -       232,00 EUR
2. Rezervni kotač 185R14C 8PR -       342,00 EUR
3. Mjerač radnih sati   -       316,00 EUR
4. Zvučni signal pri silasku  -       312,00 EUR
5. Signalna grupa za transport -       707,00 EUR
6. Prstenasta kuka za vuču  -       223,00 EUR
7. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na rudu platforme sa 
        baterijom i punjačem  -  11.099,00 EUR
8. Željezna košara 1,4 x 0,7 m    - 1.290,00 EUR
9. Opcija rada platforme na benzinski motor -   5.138,00 EUR
10. Limitator težine u košari   -   2.300,00 EUR
11. Dodatna ručna pumpa za prinudno spuštanje u košari -  1.883,00 EUR
12. Hidraulički sistem za rotaciju košare 1200, košara je uvijek paralelna u odnosu na
               radnu  površinu   -   2.311,00 EUR
13. Opcija rada platforme na baterije -   3.339,00 EUR
14. Indikator napunjenosti baterije sa isključenjem  -    342,00 EUR 
15. Rotaciono svjetlo   -     506,00 EUR
16. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na kotače platforme
     -   4.893,00 EUR
17. Limitator približavanja visokonaposnkoj mreži  - 8.353,00 EUR
18. Košara sa zaštitom za ruke (0,94 x 0,63)m    -    771,00 EUR
19. Košara od poliestera (izolirana od strujnog udara)   - 2.396,00 EUR
20. Podmetači hidrauličnih stabilizatora   -    347,00 EUR
21. Hidraulični stabilizatori     - 7.535,00 EUR
22. Hidraulični stabilizatori - PAUK    - 10.103,00 EUR
23. Proporcionalno hidraulično upravljanje   - 2.175,00 EUR
24. Željezna košara  -    1.290,00 EUR
25. Košara od aluminija sa indikatorom preopterećenja - 902,00 EUR

A. ROK I NAČIN PLAĆANJA:
PLAĆANJE JE AVANSNO PREMA SLIJEDEČIM INSTRUKCIJAMA:
INSTRUKCIJE PLAĆANJA:

Banka korisnika / Account No. - 57a: Zagrebačka banka d.d. - Žiro račun: 236000-1101406710
Devizni račun: 2100406985
Korisnik / Benificary Custumer -  59a:   IBAN: HR5123600001101406710
SWIFT: ZABAHR2X
“PASTELA” d.o.o. , OIB: 79590698621
10000 Zagreb, Donji prečac 13

B. ISPORUKA: Po uplati – 3-4 tjedna


C. PARITET: F-co  Zagreb.

D. PREUZIMANJE i TEHNIČKA PRIMOPREDAJA:
• Preuzimanje stroja od strane ovlaštene - odgovorne osobe Kupca,
• Tehnička primopredaja od ovlaštenog rukovatelja-operatera Kupca,
• Obuka-edukacija OPERATERA-RUKOVATELJA za rukovanje i tekuće održavanje BESPLATNA, od
              strane instruktora PASTELA d.o.o..

E. GARANCIJA:
• 12 mjeseci za pravilno održavanje i rukovanje po uputstvu proizvođača MATILSA uz stroj, na
              hrvatskom jeziku - i u slučaju ispunjenja stavke dva - pod E. Garanacija .
• Kupac je dužan koristiti, kupiti-osigurati originalne pročistaće-filtere ulja i drugi potrošni materijal
              (direktno od PASTELA d.o.o.) i druge originalne dijelove.

F. CIJENA:

HIDRAULIČNA ZGLOBNA RADNA PLATFORMA
MATILSA PARMA 15,
NA PARITETU f-co Zagreb, NEOCARINJENO, SA TRANSPORTNO-ŠPEDITERSKIM I DRUGIM ZAVISNIM
TROŠKOVIMA, SPREMNO ZA ISPORUKU / RE-EXPORT BEZ URAČUNATOG POREZA PDV (23%):

Bez dodatnih elemenata za ugradnju:                                                                                     Cijena:


UKUPNA CIJENA:  ......................................................................................................... Eur. 37.161,00.-