PARMA 12T

HIDRAULIČNA RADNA ZGLOBNA PLATFORMA MATILSA - PARMA 12T

 


PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA: MATILSA - ZARAGOZA, ŠPANJOLSKA (EU)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


• RADNA VISINA PLATFORME 12,00 m.
• VISINA PODA PLATFORME 10,22 m.
• DOZVOLJENA TEŽINA U KOŠARI 200 kg.
• BOČNI DOHVAT 6,1 m.
• UGAO ZAOKRETANJA PLATFORME 3500
• TRI ZGLOBA ZA PODIZANJE KOŠARE, KRAJNJI NOSI FUNKCIJU TELESKOPA (PRODUŽENI DOHVAT),
              KOJI OMOGUĆAVAJU OPERATERU DA DOPRE DO KRAJNJE NEPRISTUPAČNIH MJESTA PREDVIĐENIH
              ZA RAD
• UPRAVLJANJE HIDRAULIČNO
• TRANSPORTNE DIMENZIJE PLATFORME:
              Max. širina 1,58 m.; Max. visina 2,16 m.; Max. dužina 4,47 m.
• TEŽINA PLATFORME 1.450-1.510 kg
• BROJ OSOBA: MAX 2
• GUME: 185 R14"C (3 bar)
• POGON ELEKTRO MOTOR 220 V
• OPCIJA RAD PLATFORME NA BATERIJE

• CE CERTIFIKAT PO NORMAMA EUROPSKE UNIJE ZA HIDRAULIČNE PLATFORME


SISTEMI OSIGURANJA: opće

- Akustični sigurnosni sistem koji se aktivira pri neispravnom postavljanju stabilizatora
- Uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
- Nepovratni ventil
- Priključak sa inercijskom kočnicom pri vuči
- Elastićno vezanje na poluosovinama
- Uređaj za isključenje akumulatora
- Prilagodljivi stabilizatori podlozi
- Hidraulični nezavisni stabilizatori kom. 4
- Košara od čeličnih profila sa ručnom rotacijom oko strele
- Fiksirana osovina na čijim krajevima su postavljeni stabilizatori
- Opcije: Opcija rada platforme na baterije, rotaciono svjetlo, signalna grupa za transport, brojni
  drugi dodatni uređaji koji se ugrađuju na hidrauličnu platformu MATILSA PARMA 15T


DODATNA OPREMA-PRIKLJUČNI UREĐAJI: Mogućnost postavljanja preko 20 raznovrsnih uređaja za
kupnju uz stroj MATILSA PARMA 12T (uz doplatu):

1. Utičnica u košari 220V  -       232,00 EUR
2. Rezervni kotač    -       342,00 EUR
3. Mjerač radnih sati   -       316,00 EUR
4. Zvučni signal pri silasku  -       298,00 EUR
5. Signalna grupa za transport -       618,00 EUR
6. Prstenasta kuka za vuču  -       223,00 EUR
7. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na rudu platforme sa          
                  baterijom i punjačem  -  11.099,00 EUR
8. Fiksna osovina – dodaje se automatski
 ako stroj teži više od 1.500 kg -       902,00 EUR
9. Opcija rada platforme na benzinski motor -   5.138,00 EUR
10. Limitator težine u košari   -   2.300,00 EUR
11. Dodatna ručna pumpa za prinudno spuštanje
              u košari                                                        -  1.883,00 EUR
12. Hidraulički sistem za rotaciju košare 1200, košara je
              uvijek paralelna u odnosu na radnu  površinu   2.854,00 EUR
13. Opcija rada platforme na baterije -   2.483,00 EUR
14. Indikator napunjenosti baterije sa isključenjem  -    342,00 EUR 
15. Rotaciono svjetlo   -     495,00 EUR
16. Upravljački sistem za pozicioniranje i kretanje koji se postavlja na kotače platforme
     -   4.893,00 EUR
17. Limitator približavanja visokonaponskoj mreži   - 8.353,00 EUR
18. Košara od poliestera (izolirana od strujnog udara) - 2.396,00 EUR
19. Podmetači hidrauličnih stabilizatora  -    347,00 EUR.

 

A. ROK I NAČIN PLAĆANJA:
PLAĆANJE JE AVANSNO PREMA SLIJEDEČIM INSTRUKCIJAMA:
INSTRUKCIJE PLAĆANJA:

Banka korisnika / Account No. - 57a: Zagrebačka banka d.d. - Žiro račun: 236000-1101406710
Devizni račun: 2100406985
Korisnik / Benificary Custumer -  59a:   IBAN: HR5123600001101406710
SWIFT: ZABAHR2X
“PASTELA” d.o.o. , OIB: 79590698621
10000 Zagreb, Donji prečac 13

B. ISPORUKA: Po uplati - 4-5 tjedana


C. PARITET: F-co  Zagreb.

D. PREUZIMANJE i TEHNIČKA PRIMOPREDAJA:
• Preuzimanje stroja od strane ovlaštene - odgovorne osobe Kupca,
• Tehnička primopredaja od ovlaštenog rukovatelja-operatera Kupca,
• Obuka-edukacija OPERATERA-RUKOVATELJA za rukovanje i tekuće održavanje
              BESPLATNA, od strane instruktora PASTELA d.o.o..

E. GARANCIJA:
• 12 mjeseci za pravilno održavanje i rukovanje po uputstvu proizvođača MATILSA uz stroj,
              na hrvatskom jeziku - i u slučaju ispunjenja stavke dva - pod E. Garanacija .
• Kupac je dužan koristiti, kupiti-osigurati originalne pročistaće-filtere ulja i drugi potrošni
              materijal (direktno od PASTELA d.o.o.) i druge originalne dijelove.

 

F. CIJENA:

HIDRAULIČNA ZGLOBNA RADNA PLATFORMA
MATILSA PARMA 12T,
NA PARITETU f-co Zagreb, NEOCARINJENO, SA TRANSPORTNO-ŠPEDITERSKIM I DRUGIM ZAVISNIM
TROŠKOVIMA, SPREMNO ZA ISPORUKU / RE-EXPORT BEZ URAČUNATOG POREZA PDV (23%):

Bez dodatnih elemenata za ugradnju:                                                                    Cijena:


UKUPNA CIJENA:  ......................................................................................... Eur. 40.841,00.-