RAD NA SIGURAN NAČIN - UPITNIK

ISPIT ZNANJA....

 

1. Koji je cilj ovog tečaja?
A. Upoznati zaposlenike Matilse.
B. Pod svaku cijenu izbjeći nezgode.
C. Riješiti se inspektora rada, dokazom da smo sposobni upravljati podiznim platformama.

2. Što smatramo nezgodom na radu?
A. Sve nesretne slučajeve koji izazivaju ozljede ili smrt u sklopu obavljanja posla.
B. Sve nesretne slučajeve koji ne uzrokuju ozljede u sklopu obavljanja posla na radnom mjestu.
C. Ozljede nastale u slobodno vrijeme.

3. Organizacija posla u nekom poduzeću na način da se brzina stavlja na prvo mjesto može biti uzrok nesreće?
A. Da.
B. Ne.

4. Poslodavac treba obučiti i informirati zaposlenike. Je li za to dovoljno održati nekoliko govora bez informacija u pisanom  obliku?
A. Ne, nije dovoljno budući da je također potrebno dati informaciju u pisanom obliku.
B. Da, dovoljan je edukacijski govor.
C. Ovisi od informacija koje će se predstaviti.

5. Moraju li naše podizne platforme imati zvučne znakove upozorenja?
A. Da, uvijek.
B. Ne, nikad.
C. Samo ako to radnik smatra potrebnim.

6. Je li važno da radnik koji upravlja podiznom platformom ima osobnu zaštitu (sigurnosni pojas) koja nadopunjava opću sigurnost koju donosi sama platforma?
A. Da, važno je.
B. Da, važno je i obavezno prema zakonu.
C. Ne, nije potrebno nositi sigurnosni pojas.

7. Mogu li podizne platforme bez ikakvog problema voziti ulicama i cestama?
A. Ne, zato što nisu predviđene za to.
B. Ne, zato što nisu predviđene za to i nemaju registraciju.
C. Da, one koje mogu i imaju registraciju.

8. Koji od ovih simbola označuje „opasnost od drobljenja šaka"?
A.
B.
C.

9. Tko je zakonski odgovoran u slučaju nezgode?
A. Poslodavac.
B. U svakom slučaju sudac određuje tko je odgovoran.
C. Radnik.


10. Koje mjere opreza trebamo poduzeti prije nego što započnemo posao na podiznoj platformi?
A. Nikakve.
B. Provjeriti da u blizini nema nikoga koga možemo pregaziti.
C. Djelovati prema svom nahođenju.

11. Ako imamo dvojbi oko upravljanja i sigurnosti platforme, što trebamo učiniti?
A. Pitat ću kolegu.
B. Pitat ću nadređene i u slučaju dvojbe službu tehničke pomoći proizvođača.
C. Postupat ću prema svom nahođenju.

12. Možete li koristiti podiznu platformu pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava'
A. Nikad.
B. Uvijek.
C. Ovisno o slučaju.

13. Ako je teren na kojem radimo ravan:
A. Uvijek možemo raditi na njemu.
B. Možemo raditi na njemu ako je kompaktno zbijen.
C. Možemo raditi ovisno o više čimbenika koje treba uzeti u obzir.

14. Za rad na nepravilnom terenu:
A. Trebamo smjestiti stroj tako da bude na ravnom.
B. Moramo imati samostalne stabilizatore.
C. Ne možemo raditi.

15. Koliki maksimalni teret možemo dizati podiznom platformom?
A. 10% više od vrijednosti koju proizvođač navodi u specifikacijama.
B. Strogo onoliko koliko je navedeno od strane izvođača u specifikacijama.
C. Ovisi o veličini platforme ili košare.

16. Može li se podizna platforma koristiti za dizanje tereta?
A. Uvijek.
B. Nikad.
C. Da, ako ne prelazi  maksimalan teret koji navodi proizvođač.

17. Može li vjetar utjecati na stabilnost podizne platforme?
A. Da, u velikoj mjeri.
B. Ne.
C. Ovisno o težini platforme.

18.Može li se podizna platforma transportirati dok je podignuta?
A. Može, ako je tlo tvrdo i ravno.
B. Ako stroj dozvoljava tu opciju.
C. Nikad.

19. Je li za rad na podiznoj platformi potrebno nositi sigurnosni pojas?
A. Ako platforma udovoljava sigurnosnim standardima to nije obvezno, ali se preporuča.
B. Ovisi o visini na kojoj radimo.
C. Nije potrebno.

20. Glavni sustavi za hitne slučajeve kod podizne platforme su:
A. Gumb za hitne slučajeve
B. Pumpa za hitno spuštanje.
C. Gumb za hitne slučajeve i pumpa za hitno spuštanje.

21. Koja je razdaljina potrebna kod rada u blizini visokonaponskih vodova?
A. 15 m od visokonaponskih vodova i 9 m od drvenih bandera.
B. 9 metara od visokonaponskih vodova i 15 m od drvenih bandera.
C. Ne postoji ograničenje.

22. Rutinski pregledi održavanja podiznih platformi trebaju se provoditi:
A. Dnevni
B. Tjedni
C. Mjesečni

23. Uporaba strojeva s dizel motorom u zatvorenim prostorima je:
A. Preporučena.
B. Ne baš preporučljiva.
C. Nikako se ne preporuča.
 
OBRAZAC S ODGOVORIMA


Pitanje br. 1 
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 2
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 3
○ A.
○ B

Pitanje br. 4
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 5
○ A.
○ B.


Pitanje br. 6
○ A.
○ B.


Pitanje br. 7
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 8
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 9
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 10
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 11
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 12
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 13
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 14
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 15
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 16
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 17
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 18
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 19
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 20
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 21
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 22
○ A.
○ B.
○ C.

Pitanje br. 23
○ A.
○ B.
○ C.


 
OBRAZAC ZA OSOBNE PODATKE

Ime:

Prezime:

OIB:

Podaci o poduzeću:

Tvrtka:

OIB:

Adresa:

Mjesto:

Država:

Pošalji: