OSTALI ZANATSKI RADOVI
 • zanatski radovi po principu "ključ u ruke":

  • keramičarski radovi
  • postavljanje gips-kartonskih ploča - Knauf,
  • vodo-instalaterski radovi
  • električarski radovi
  • instaliranje grijanja i grijaćih elemenata
  • manji građevinski radovi i zahvati